Number of the records: 1  

Knižní ilustrace

  1. ZEHNÁLKOVÁ, Eliška (dis). Knižní ilustrace [rukopis]. 2014. 37 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2014. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00167062>

Number of the records: 1