Number of the records: 1  

Knižní ilustrace

  1. ZEHNÁLKOVÁ, Eliška (dis). Knižní ilustrace [rukopis]. 2014. 37 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2014. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=167062>

Number of the records: 1