Number of the records: 1  

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí

  1. VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Vyd. 1. Praha : KLP, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2.

Number of the records: 1