Number of the records: 1  

Domácí péče o seniora

  1. HEJLOVÁ, Vendula (dis). Domácí péče o seniora [rukopis]. 2014. 48 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2014. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=169327>