Number of the records: 1  

Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy

  1. NOVOSÁDOVÁ, Hana (dis). Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy [rukopis]. 2014. 95 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=168203>

Number of the records: 1