Number of the records: 1  

Barvy vesmíru

  1. KOLÁŘ, Lukáš (dis). Barvy vesmíru [rukopis]. 2014. 108 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00168343>

Number of the records: 1