Number of the records: 1  

Aktivní dům a elektromobil jako zdroj energie a spotřebič

  1. DĚDIČ, Stanislav (dis). Aktivní dům a elektromobil jako zdroj energie a spotřebič [rukopis]. 2013. 53 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2014. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=165855>

Number of the records: 1