Number of the records: 1  

Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem

  1. JACOBS, Debra S. - BETTS, Dion E. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem. Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 149 s. ISBN 978-80-262-0498-5.