Number of the records: 1  

Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách

  1. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2012. 153 s. Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 34, N.S. 26, 2012. ISBN 978-80-7028-394-3.

Number of the records: 1