Number of the records: 1  

Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje

  1. HLAVÁČEK, Petr. Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. 155 s. ISBN 978-80-7414-523-0.

Number of the records: 1