Number of the records: 1  

Autorská kniha

  1. ŠTUKHEJLOVÁ, Lenka (dis). Autorská kniha [rukopis]. 2013. 35 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2013. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00167061>

Number of the records: 1