Number of the records: 1  

Fytopatologicky významné houby - zpracování tématu pro výuku biologie na gymnáziu

  1. PODEŠVOVÁ, Ludmila (dis). Fytopatologicky významné houby - zpracování tématu pro výuku biologie na gymnáziu [rukopis]. 2013. 65 l., 85 l. příl. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2013. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00137733>

Number of the records: 1