Number of the records: 1  

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením

  1. MICHALÍK, Jan. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 219 s. ISBN 978-80-244-2957-1.