Number of the records: 1  

Wittlichovi

  1. RAKUŠANOVÁ, Marie - BOROZAN, Vjera. Wittlichovi : sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2012. 378 s. ISBN 978-80-246-2114-2.

Number of the records: 1