Number of the records: 1  

Péče o seniora v rodině

  1. WIESNEROVÁ, Alena (dis). Péče o seniora v rodině [rukopis]. 2012. 92 l. : [9] l. příl. +. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2012. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=146893>

Number of the records: 1