Number of the records: 1  

Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře)

  1. UHLÍŘOVÁ, Michaela (dis). Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře) [rukopis]. 2011. 104 l., xxi l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2011. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00114475>

Number of the records: 1