Number of the records: 1  

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

  1. STLOUKAL, Petr - KOUTNÝ, Marek. Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy. In Průmyslová ekologie. 1. vyd. 237 s. ISBN 978-80-86832-50-0 (brož.). Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2010, s. 56-62.
Number of the records: 1