Number of the records: 1  

Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov

  1. HRONCOVÁ, Emília - LADOMERSKÝ, Juraj. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov. In Studia oecologica. ISSN 1802-212X. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 2009, 2009, roč. 3, č. 2, s. 89-96.
Number of the records: 1