Number of the records: 1  

2000 cm3

  1. ŠPÁSOVÁ, Renata (dis). 2000 cm3 [rukopis]. 2011. 74 l. : [26] l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2011. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=113414>

Number of the records: 1