Number of the records: 1  

20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

  1. KLOUČKOVÁ, Monika (dis). 20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [rukopis]. 2011. 61 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2011. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00134936>

Number of the records: 1