Number of the records: 1  

Analýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení

  1. SVOBODOVÁ, Jaroslava (dis). Analýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení [rukopis]. 2010. 112 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2010. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=111233>

Number of the records: 1