Number of the records: 1  

"1/24

  1. KOPECKÝ, Václav (dis). "1/24" [rukopis]. 2010. 25 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2010. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=123014>