Number of the records: 1  

Problematika domácí péče a její specifika

  1. MASOPUSTOVÁ, Jana (dis). Problematika domácí péče a její specifika [rukopis]. 2010. 101 l. : [22] l. příl. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2010. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=92013>