Number of the records: 1  

Nejkrásnější české knihy konce 20. století

  1. PETRUŽELKOVÁ, Alena. Nejkrásnější české knihy konce 20. století. Plzeň : Knihovna města Plzně : Pro libris, 2001. [39] s. ISBN 80-86446-05-0.

Number of the records: 1