Number of the records: 1  

Nebeské shromáždění ve Starém zákoně

  1. MIKULICOVÁ, Mlada. Nebeské shromáždění ve Starém zákoně : dědictví kultur Předního východu. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. 208 s. Available on Internet: <http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20091859481_1.pdf> ISBN 978-80-246-1629-2.

Number of the records: 1