Number of the records: 1  

Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku

  1. HANČILOVÁ, Barbora (dis). Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku [rukopis]. 78 l., [2] l. obr. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2009. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=30835>