Number of the records: 1  

Příspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945

  1. LENCOVÁ, Hana (dis). Příspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945 [rukopis]. 2009. 111 l., [58] l. příl. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 2009. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=57433>

Number of the records: 1