Number of the records: 1  

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

  1. TRHLÍKOVÁ, Jana - VOJTĚCH, Jiří - ÚLOVCOVÁ, Helena. Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce : sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 38 s.

Number of the records: 1