Number of the records: 1  

Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie)

  1. PEJŘIL, Jan. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie). In Sanační technologie Sanační technologie XI. 1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 146 s. ISBN 978-80-86832-35-7 (brož.), s. 137-139.
Number of the records: 1