Number of the records: 1  

,,Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!"

  1. PABIAN, Petr. ,,Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!". In Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. 1. vyd. V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : 2008 446 s. ISBN 978-80-7308-229-1 (FF UK : váz.), s. 116-122.
Number of the records: 1