Number of the records: 1  

Abeceda architektury

  1. CRAGOE, Carol Davidson. Abeceda architektury : průvodce základními pojmy a stavebními slohy. V Praze : Slovart, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7391-074-7.

Number of the records: 1