Number of the records: 1  

Analýza povrchových vad při výrobě měděných plechů

  1. VRŇÁK, Jan (dis). Analýza povrchových vad při výrobě měděných plechů [rukopis]. 2005. 48 listů, 9 listů příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2005.

Number of the records: 1