Number of the records: 1  

Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU

  1. MUSILOVÁ, Lucie (dis). Daňový systém ČR v porovnání se systémy zemí EU [rukopis]. 2008. 59 l., 2 l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00008633>

Number of the records: 1