Number of the records: 1  

Aspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů

  1. VYŠÍNOVÁ, Monika (dis). Aspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů [rukopis]. 2008. 63 l., 7 l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. Available on Internet: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=31163>

Number of the records: 1