Number of the records: 1  

Multimediální počítač jako pomocník v tvorbě pracovních listů v Centrech aktivit

  1. VŠETEČKOVÁ, Jana (dis). Multimediální počítač jako pomocník v tvorbě pracovních listů v Centrech aktivit [rukopis]. 2008. 131 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2008. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00009330>

Number of the records: 1