Number of the records: 1  

10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér

  1. BUREŠ, Ivan - LOPUCHOVSKÁ, Vlasta A. 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7261-166-9.

Number of the records: 1