Number of the records: 1  

Akciové indexy

  1. ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka (dis). Akciové indexy [rukopis]. 2006. 46 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2007. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00004708>

Number of the records: 1