Number of the records: 1  

Pečovatelská služba v systému sociálních služeb pro staré občany v Ústí nad Labem

  1. URBÍKOVÁ, Naděžda (dis). Pečovatelská služba v systému sociálních služeb pro staré občany v Ústí nad Labem [rukopis]. 2007. 50 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2007.