Number of the records: 1  

Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce

  1. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ / zpracoval Jiří Vojtěch   .  Praha :  Výzkumný ústav odborného školství,  c1998 . 28 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad B10/000

Number of the records: 1