Number of the records: 1  

Děčín - Podmokly a okolí

  1. Děčín - Podmokly a okolí : pohled do historie / pohlednice vybral a text napsal Petr Joza   .  Ústí nad Labem : Děčín :  FOTO GRAFIKA OHV ; Městský úřad : Okresní úřad,  1998 . [94] s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000

Number of the records: 1