Number of the records: 1  

Záznamník odborné praxe

  1. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - prezenční forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková, Alena Kohlová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 110 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr20/000

Number of the records: 1