Number of the records: 1  

Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov

  1. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
    article
Number of the records: 1