Number of the records: 1  

toxické látky

 1. toxické látky
  látky toxické
  jedovaté látky
  látky jedovaté
  jedy
  chronická toxická encefalopatie
  strychnin
  strychnin
  antidota
  alkaloidy
  anorganické toxické látky
  bojové chemické látky
  kyanovodík
  organické toxické látky
  toxické kovy
  toxické plyny
  toxiny
  biologicky aktivní látky
  nebezpečné látky
  intoxikace
  kontaminanty
  toxicita
  toxikologie
  xenobiotika
  znečišťující látky
  toxic substances
  File of subject terms
  (19) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (11) - ARTICLES
  (63) - Books
  (9) - Diploma theses
Number of the records: 1