Number of the records: 1  

nemocniční péče

 1. nemocniční péče
  péče nemocniční
  lékařská péče
  klasifikační systém DRG
  milosrdné sestry
  nemocnice
  nozokomiální infekce
  hospital care
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1