Number of the records: 1  

mužské řeholní řády

 1. mužské řeholní řády
  řády řeholní mužské
  dvojité kláštery
  mužské řeholní kongregace
  řeholníci
  augustiniáni
  augustiniáni kanovníci
  benediktini
  bosí augustiniáni
  bosí karmelitáni
  cisterciáci
  dominikáni
  františkáni
  gilbertini
  hyberni
  jeruzalémští bratři
  jezuité
  karmelitáni
  křižovníci s červenou hvězdou
  křižovníci s červeným křížem
  křižovníci s červeným srdcem
  milosrdní bratři
  minorité
  pauláni
  pavlíni
  premonstráti
  servité
  trapisté
  trinitáři
  řeholní řády
  male monastic orders
  File of subject terms
  (27) - File of subject terms
  (1) - Books
Number of the records: 1