Number of the records: 1  

Winston Churchill

 1. KB 36287
  Larson, Erik, 1954-
  Winston Churchill : vrcholy a pády / Erik Larson ; přeložil Štěpán Jindra. -- Vydání první. -- Voznice : Leda, 2021. -- 630 stran : 1 mapa ; 24 cm. -- (Životy). -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7335-768-9 (vázáno).
  Jindra, Štěpán, 1961-
  Churchill, Winston, Sir, 1874-1965. 20. století. 1939-1945. 1940-1941. předsedové vlády - Velká Británie - 20. století. předsedové vlády - partnerské a rodinné vztahy. druhá světová válka (1939-1945) - Velká Británie. bitva o Británii (1940 : Velká Británie). osobnost v politice - Velká Británie - 20. století. vůdcovství - Velká Británie. prime ministers - Great Britain - 20th century. prime ministers - partner and family relationships. World War (1939-1945) - Great Britain. battle of Britain (1940 : Great Britain). personality in politics - Great Britain - 20th century. leadership - Great Britain. biografie. literatura faktu. biography. non-fiction
  328.131. 94(100)"1939/1945". 355.489(410)"1940". 94(410)"1940". 316.46:32. 316.46. 929. (410). (092). (0:82-96)

Number of the records: 1