Number of the records: 1  

Health 2020

  1. EK 1043
    Světová zdravotnická organizace. Regionální úřadovna pro Evropu
    Health 2020 : a European policy framework and strategy for the 21st century / World Health Organization, Regional Office for Europe. -- 1st edition. -- Copenhagen : World Health Organization, [2013]. -- ©2013. -- 1 online zdroj (182 stran). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- ISBN : 9789289002936 ISBN (invalid) 978-92-890-0279-0.
    Světová zdravotnická organizace. veřejné zdravotnictví. zdravotní politika. celosvětové zdraví. Evropa. elektronické knihy. sborníky
    614. (4). 613/614

Number of the records: 1