Number of the records: 1  

Jedinec - mladá žena - a socialistická společnost v díle Christy Wolfové (Moskevská novela, Rozdělené nebe, Úvaha o Christě T.)

  1. P-DP 3127
    Vlčková, Dana, dipl. PF, 1976
    Jedinec - mladá žena - a socialistická společnost v díle Christy Wolfové (Moskevská novela, Rozdělené nebe, Úvaha o Christě T.) [rukopis] / Dana Vlčková. -- 1976. -- 59 l. -- Ved. práce Leoš Houska.
    Houska, Leoš. Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
    diplomové práce

Number of the records: 1