Number of the records: 1  

Praktický judaismus

  1. EK 978
    Lau, Jisra'el Me'ir, 1937-
    Praktický judaismus / Jisra'el Me'ir Lau ; [z anglického vydání ..., s přihlédnutím k hebrejskému vydání ... přeložil Jiří Blažek]. -- 1. vyd. -- Praha : P3K, 2012. -- 1 online zdroj (363 stran, 24 stran nečíslovaných obrazových příloh). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- Summary: Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd., obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i na mnoho běžných laických otázek. -- ISBN : 9788087343128 (online : pdf) ISBN (invalid) 978-80-87343-09-8.
    judaismus. náboženský život - judaistické pojetí. rituály a obřady - judaistické pojetí. náboženské předpisy. židovské modlitby. židovské svátky. každodenní život - judaistické pojetí. židovská kultura. Judaism. religious life - Judaic approach. rites and ceremonies - Judaic approach. Jewish feasts. religious duties. Jewish prayers. everyday life - Judaic approach. Jewish culture. elektronické knihy. populárně-naučné publikace. popular works
    26. 26-4. 26-5. 26-562/-565. 26-428. 26-534.35. 316.728. 316.723:26. (0.062)

Number of the records: 1