Number of the records: 1  

Konec školní nudy

  1. KB 28319
    Sieglová, Dagmar, 1970-
    Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století / Dagmar Sieglová. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2019. -- 336 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- Abstract: Cílem knihy je podpořit pedagogickou praxi v současné době globalizace, informačního boomu a sociálních médií, kdy dosavadní metody výuky pozbývají na účinnosti. Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování. -- ISBN : 978-80-271-2254-7 (brožováno).
    21. století. technologie vzdělávání - 21. století. vyučovací metody - 21. století. kooperativní učení. aktivizační metody ve výuce. klíčové kompetence. čtení. psaný projev. komunikační dovednosti. kritické myšlení. technology of education - 21st century. teaching methods - 21st century. cooperative education. activisation methods in education. key competencies. reading. written language. communication skills. critical thinking. metodické příručky. methodological manuals
    37.013.2. 37.091.3. 37.091.31-048.87. 37.091.313. 37.03. 028.02. 81'42. 316.77:81'42. 159.955:165.021. (072)

Number of the records: 1