Number of the records: 1  

Begegnungen

 1. KB 27797
  Buscha, Anne
  Begegnungen : Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch : Sprachniveau A1+ / Anne Buscha, Szilvia Szita ; mit Zeichnungen von Jean-Marc Deltorn. -- 2., unveränderte Auflage. -- Leipzig : Schubert-Verlag, 2013. -- 238 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm + Lösungsschlüssel (19 stran ; 25 cm) + 2 CD audio. -- (Deutsch als Fremdsprache). -- ISBN : 978-3-929526-86-8 (brožováno).
  Szita, Szilvia, 1972-
  němčina. mluvnice. slovní zásoba. jazyková úroveň A1. němčina jako cizí jazyk. jazykové učebnice, texty, příručky (A). klíče
  811.112.2. 81'36. 81'373. (083.73). (07.062)81

Number of the records: 1